ID zënter 2013

Fête Foraine Clervaux

Méi wéi eng Kiermes

Ufank 2023 goufe mir vun der Cliärrwer Gemeng kontaktéiert fir an enker Zesummenarbecht frësche Wand an d’Cliärrwer Kiermes ze bréngen.

 

Vun Ufank u war eis kloer, dass dëst net just eng Kiermes sollt ginn, mee e Stéck Cliärrew, genau esou wéi d’Schlass iwwert de Maartplaz op där d’Kiermes iwwer 5 Deeg sollt statt fannen.